lnwshop logo

ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ

ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ
ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 1ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 2ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 3ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 4ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 5ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 6ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 7ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 8ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 9ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 10ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 11ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 12ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 13ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 14ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 15ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 16ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 17ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 18ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 19ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 20ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 21ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 22ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 23ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 24ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 25ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 26ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 27ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 28ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 29ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 30ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 31ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 32ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 33ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 34ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 35ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 36ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 37ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 38ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 39ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 40ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 41ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 42ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 43ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 44ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 45ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 46ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 47ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 48ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 49ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 50ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 51ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 52ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 53ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 54ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 55ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 56ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 57ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 58ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 59ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 60ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 61ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 62ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 63ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 64ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 65ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 66ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 67ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 68ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 69ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 70ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 71ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 72ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 73ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 74ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 75ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 76ไท่ฉิงเอี่ย ชุดปักครอสติช พิมพ์ลาย งานฝีมือ thumbnail 77
รหัสสินค้า RE048
หมวดหมู่ พร้อมส่ง-ศาสนาความเชื่อ
ราคา 590.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 18 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
เข้าร่วมโปรโมชั่น Wow! Promotion
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

ราคา 590 บาท 
ขนาดแบบปัก: 63 * 116 cm

สั่งซื้อที่  👉 กล่องข้อความ(inbox)m.me/NoongningCrossStitch
💓LineID: @noongningcs
🎯Line: 
http://line.me/ti/p/%40bmd7411c 
 086-1818586,084-6177372 
📡เว็บไซ:www.noongningcrossstitch.com/ 
🎬ติดตามยูทูบ: https://www.youtube.com/channel/UCMS-8-9b6piQauujPfdd7oQ/playlists

ชนิดด้ายปัก:cotton 
ผ้าครอสติส : สีขาว (11ช่อง =1ตารางนิ้ว)
ลักษณะ : @พิมพ์ลายลงบนผ้า ระบุสีไหมเรียบร้อย ทำให้ปักได้ง่าย รวดเร็ว แม่นยำ
@ไหม + แบบปักพิมพ์ สี +เข็ม อัน
@ใช้ไหม เส้นเล็ก/เดินเส้นใช้ไหม2เส้นเล็ก

Cross stitch ชุดปักครอสติสจีนสวยๆ พิมพ์ลาย งานฝีมือ มีอุปกรณ์พร้อมปักได้เลย  ครอสติสจีน พิมพ์ลายคุณภาพดีนำเข้า ราคาไม่แพง มีจำนวนจำกัด มีครอสติสจีนทั้งสินค้าพร้อมส่งและพรีออร์เดอร์  หากต้องการสั่งซื้อครอสติสจีน อย่าเพิ่งโอนเงินนะคะ รบกวนสอบถามก่อนค่ะ ครอสติสเหมาะสำหรับเป็นของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก /ของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ได้รับตำแหน่งใหม่ ย้ายที่ทำงาน  เกษียณอายุ รับปริญญา หากต้องการสั่งซื้อครอสติส อย่าเพิ่งโอนเงินนะคะ รบกวนสอบถามก่อนค่ะ

#ปักครอสติส #ครอสติสจีน #ครอสติสพิมพ์ลาย #ครอสติสจีนพร้อมส่ง #ครอสติสจีนราคาถูก #ขายผ้าปักครอสติส #งานฝีมือ #ของขวัญ #กิ๊ฟชอบ #ของที่ระลึก #crossstitch #หัตถกรรม #ครอสติสปักสำเร็จ #ลายปักครอสติสฟรี #ลายปักครอสติช#ภาพติดเพชร #Diamondpainting #ตกแต่งบ้าน

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาแพร่ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีแพร่ ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีแพร่ ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

สินค้าใหม่

รหัสสินค้า
1,700.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
1,450.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
2,300.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
1,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
820.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
570.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
470.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
580.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม395,430 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด117,485 ครั้ง
เปิดร้าน20 ส.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท8 ส.ค. 2561

ติดตามสินค้า

สินค้าขายดี

รหัสสินค้า
950.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
299.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า VE234
1,050.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า MA01
620.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า PK 80
680.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า Pi 298
520.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า Fi 69
980.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า FI107
680.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า VE153
470.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า Pi 0170
770.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า Pi 124
620.00 บาท
 • สั่งซื้อ

สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า PE80
495.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HO14
1,050.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า TI10
890.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า รหัส : PK04
1,150.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า VE0147
980.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า VE208
1,250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า CL35
320.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า MA01
620.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SE2
1,100.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า FI50
560.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า VA38
395.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า CA 128
395.00 บาท
 • สั่งซื้อ

สินค้าลดราคา

รหัสสินค้า
9,000.00 บาท
12,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ

ค้นหารหัสพัสดุ

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านNoongning cross stitch ครอสติสพิมพ์ลาย
ร้านNoongning cross stitch ครอสติสพิมพ์ลาย
noongningcrossstitch.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ


กล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง โดยมีวิธีการแก้ไขข้อความดังตามขั้นตอนต่อไปนี้
เข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน > คลิกเลือกที่กล่องนี้ > เลือกเมนูข้อความ
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก