lnwshop logo

เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย

เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย
เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 1เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 2เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 3เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 4เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 5เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 6เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 7เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 8เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 9เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 10เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 11เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 12เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 13เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 14เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 15เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 16เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 17เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 18เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 19เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 20เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 21เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 22เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 23เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 24เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 25เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 26เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 27เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 28เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 29เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 30เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 31เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 32เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 33เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 34เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 35เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 36เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 37เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 38เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 39เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 40เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 41เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 42เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 43เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 44เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 45เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 46เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 47เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 48เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 49เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 50เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 51เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 52เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 53เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 54เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 55เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 56เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 57เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 58เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 59เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 60เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 61เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 62เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 63เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 64เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 65เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 66เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 67เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 68เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 69เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 70เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 71เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 72เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 73เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 74เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 75เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 76เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 77เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 78เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 79เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 80เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 81เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 82เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 83เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 84เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 85เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 86เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 87เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 88เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 89เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 90เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 91เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 92เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 93เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 94เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 95เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 96เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 97เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 98เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 99เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 100เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 101เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 102เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 103เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 104เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 105เจ้าแม่กวนอิมครอสติสจีนพิมพ์ลาย thumbnail 106
รหัสสินค้า RE25
หมวดหมู่ pre-ศาสนาความเชื่อ
ราคา 750.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 16 มี.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
เข้าร่วมโปรโมชั่น Wow! Promotion
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

3D cotton ราคา 750 บาท
รหัส : RE25

จำนวนตารางปัก :280x512
ขนาดแบบปัก: 65cmx118cm
ผ้าครอสติส : สีขาว (11ช่อง =1ตารางนิ้ว)
ชนิดด้ายปัก : cotton
ลักษณะ : 3D ปักเฉพาะเจ้าแม่กวนอิม และเด็ก
@พิมพ์ลายลงบนผ้า ระบุสีไหมเรียบร้อย ทำให้ปักได้ง่าย รวดเร็ว แม่นยำ
@ไหม + แบบปักพิมพ์ 4 สี +เข็ม 2 อัน
@ปักแบบใช้ไหม 3 เส้นเล็ก / เดินเส้นใช้ไหม 2 เส้นเล็ก

สั่งซื้อที่:1.กล่องข้อความ(inbox)https://www.facebook.com/messages/CrossStitchNoongNingKhRxStiSThirak
           2.Tel : AIS           086-181-8586
                     Dtac:Line: 084-617-7372 ID: noongningcs
           3.e-mail.:nuntiya_jam@hotmail.com
           4.หรือโพสต์ที่หน้าเพจนี้ ไม่แนะนำให้เม้นใต้ภาพค่ะ บางทีไม่ขึ้นเตือนค่ะ

เฟสบุ๊คแฟนเพจ/G+: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.312713822248845.1073741904.148518455335050&type=3

ยูทูบ: https://www.youtube.com/watch?v=FssWq8qsOfg&list=PLBrT7XQA7kAp3Tj4-8SpT9PmosTcZO1EB&index=3

Cross stitch ชุดปักครอสติสจีนสวยๆ พิมพ์ลาย งานฝีมือ มีอุปกรณ์พร้อมปักได้เลย  ครอสติสจีน พิมพ์ลายคุณภาพดีนำเข้า ราคาไม่แพง มีจำนวนจำกัด มีครอสติสจีนทั้งสินค้าพร้อมส่งและพรีออร์เดอร์  หากต้องการสั่งซื้อครอสติสจีน อย่าเพิ่งโอนเงินนะคะ รบกวนสอบถามก่อนค่ะ ครอสติสเหมาะสำหรับเป็นของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก /ของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ได้รับตำแหน่งใหม่ ย้ายที่ทำงาน  เกษียณอายุ รับปริญญา หากต้องการสั่งซื้อครอสติส อย่าเพิ่งโอนเงินนะคะ รบกวนสอบถามก่อนค่ะ

 #ปักครอสติส #ครอสติสจีน #ครอสติสพิมพ์ลาย #ครอสติสจีนพร้อมส่ง #ครอสติสจีนราคาถูก #ขายผ้าปักครอสติส #งานฝีมือ #ของขวัญ #กิ๊ฟชอบ #ของที่ระลึก #crossstitch #หัตถกรรม #ครอสติสปักสำเร็จ #ลายปักครอสติสฟรี #ลายปักครอสติช#ภาพติดเพชร #Diamondpainting #ตกแต่งบ้าน#เสริมฮวงจุ้ยบ้าน #เสริมดวง

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาแพร่ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีแพร่ ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีแพร่ ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

สินค้าใหม่

รหัสสินค้า
1,700.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
1,450.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
2,300.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
1,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
820.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
570.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
470.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
580.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม383,446 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด113,475 ครั้ง
เปิดร้าน20 ส.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท18 ก.ค. 2561

ติดตามสินค้า

สินค้าขายดี

รหัสสินค้า
950.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
299.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า VE234
1,050.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า MA01
620.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า PK 80
680.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า Pi 298
520.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า Fi 69
980.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า FI107
680.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า VE153
470.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า Pi 0170
770.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า Pi 124
620.00 บาท
 • สั่งซื้อ

สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า PE80
495.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HO14
1,050.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า TI10
890.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า รหัส : PK04
1,150.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า VE0147
980.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า VE208
1,250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า CL35
320.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า MA01
620.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SE2
1,100.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า FI50
560.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า VA38
395.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า CA 128
395.00 บาท
 • สั่งซื้อ

สินค้าลดราคา

รหัสสินค้า
9,000.00 บาท
12,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ

ค้นหารหัสพัสดุ

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านNoongning cross stitch ครอสติสพิมพ์ลาย
ร้านNoongning cross stitch ครอสติสพิมพ์ลาย
noongningcrossstitch.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ


กล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง โดยมีวิธีการแก้ไขข้อความดังตามขั้นตอนต่อไปนี้
เข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน > คลิกเลือกที่กล่องนี้ > เลือกเมนูข้อความ
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก